THE SAUDI LABOR LAW IN THE PHILIPPINE LANGUAGE       LIBRENG SEMINAR NG BAGONG BATAS SA PAGGAWA NG KAHARIAN NG SAUDI ARABIA       Handog ni KaBayani ALEXANDER E. ASUNCION   SINU-SINO ANG SAKOP NG BATAS SA PAGGAWA? Mga naka-kontrata upang magtrahaho sa iisang employer at ganun din ang mga manggagawa sa kumpanyang pag-aari ng gobyerno…